Lui Oog

Wat is een ‘lui oog’?

Een ‘lui oog’ of amblyopie is een slecht gezichtsvermogen in één oog (of soms beide ogen). Dit ontstaat doordat een oog zich in de vroege kinderjaren niet optimaal heeft kunnen ontwikkelen. De meest voorkomende oorzaken hiervan zijn bij- of verziendheid of scheelkijken.

 

Omdat amblyopie alleen maar met succes behandeld kan worden gedurende de kinderjaren is het heel belangrijk dat deze afwijking vroeg wordt ontdekt. Om deze reden gebeurt er sinds enkele jaren een onderzoek bij Kind en Gezin op de leeftijd van 1 en 2 jaar dat risicofactoren voor amblyopie opspoort. Vanaf de schoolgaande leeftijd gebeuren er controles van het zicht door het CLB. Bij afwijkingen of twijfel verwijzen zij u door naar de oogarts.

Behandeling van een ‘lui oog’

Als het kind bij- of verziend is, wordt normaal gestart met een brilcorrectie. Soms is dit voldoende om het ‘luie oog’ te laten meewerken. Indien dit onvoldoende effect heeft, zal er gestart worden met occlusie. Dit wil zeggen dat het goede oog enkele uren per dag afgedekt wordt zodat het kind gedwongen wordt te kijken met het ‘luie oog’. Een goede opvolging van het zicht is dan van groot belang.

 

Wanneer er sprake is van scheelzien zal de behandeling zich eerst richten op de verbetering van de gezichtsscherpte. Nadien kan een ingreep ter correctie van het scheelzien overwogen worden.