Onderooglidcorrectie

Wat houdt een correctie van het onderonderooglid in?

Heel wat mensen hebben bij het ouder worden last van wallen of hangende ogen omdat de huid zijn elasticiteit verliest. Vaak verslapt ook het onderhuidse bindweefsel met plaatselijke ooglidzwelling of wallen tot gevolg.

Bij een ooglidcorrectie wordt het teveel aan huid en onderliggend vet chirurgisch verwijderd. Als ook het onderooglid zelf slap is, wordt deze aan de zijkant ingekort en opnieuw vastgemaakt. Wat en hoeveel er verdwijnt, is per patiënt en per ooglid telkens verschillend.

Wanneer is een ooglidcorrectie nodig?

Wallen onder de ogen of hangende ogen zijn vooral om esthetische redenen een struikelblok. Na een correctie van het onderooglid hebt u opnieuw een stralende blik, zonder wallen.

Is het resultaat van een onderooglidcorrectie direct?

Zo goed als. Een onderooglidcorrectie duurt 1 tot 1,5 uur. Nadien mag u meteen naar huis. Een verband is niet nodig en uw zicht is optimaal. Wel zijn de oogleden de eerste week gezwollen en soms blauw. Vijf tot zeven dagen na de ingreep verwijdert uw oogarts de hechtingen tijdens een controlebezoek. De genezing duurt ongeveer twee maanden.

Wordt een onderooglidcorrectie terugbetaald?

Neen. Het RIZIV beschouwt een onderooglidcorrectie als een esthetische ingreep. Die worden niet terugbetaald. Ook niet als een ziekte het huidteveel veroorzaakt.

Zijn er bijwerkingen?

Vrijwel alle patiënten zijn achteraf zeer tevreden met het resultaat. Complicaties zijn erg zeldzaam. Toch zijn er zoals bij elke ingreep mogelijke bijwerkingen. Dat kan gaan van littekens, zwelling, cysten tot kleurverschil van de huid, bloeding of irritatie. De oogarts overloopt de mogelijke bijwerkingen graag tijdens de raadpleging.