Chirurgisch netvlies

Naast de netvliesaandoeningen die behandeld worden door middel van intravitreale injecties en laserbehandelingen, zijn er ook aandoeningen die een heelkundige aanpak vereisen. Het gaat onder meer over netvliesloslatingen, epiretinale membranen, maculagaten en glasvochttroebelingen.

Maculapucker

Door meestal onbekende reden gaat er een laagje weefsel over de macula groeien. Dit weefsel kan gaan samentrekken, waardoor er plooien in het netvlies ontstaan. Beelden kunnen hierdoor vervormd of wazig worden waargenomen. Deze klachten kunnen langzaam verergeren. Een maculapucker kan leiden tot slechtziendheid, maar leidt niet tot blindheid.

Maculagat

Het glasvocht is een soort gel dat de ruimte tussen de lens en het netvlies vult. Met het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht geleidelijk en gaat het verschrompelen. De achterkant van het glasvocht kan hierbij aan de macula gaan trekken waardoor er een gaatje in de macula kan ontstaan. Dit wordt een maculagat genoemd. Als een maculagat niet met een operatie wordt verholpen, zal het gezichtsvermogen verder verminderen. Een maculagat leidt tot slechtziendheid, maar niet tot blindheid.

Netvliesloslating:

In het oog is de gehele ruimte tussen de lens en het netvlies gevuld met glasvocht. Met het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht geleidelijk, waardoor het op een gegeven moment los kan komen van het netvlies. Dit is een normaal proces dat plotseling optreedt, maar soms kan hierbij een bloeding in het glasvocht of een scheurtje in het netvlies ontstaan. Door zo’n scheurtje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Bij zo’n netvliesloslating is een operatie noodzakelijk, omdat anders het gezichtsvermogen uiteindelijk verloren gaat.

Operatie:

Om al deze netvliesafwijkingen te verhelpen is een netvliesoperatie nodig. Tijdens de operatie wordt eerst het glasvocht uit het oog verwijderd. Dit wordt een vitrectomie genoemd.

Zijn er bijwerkingen?

Vrijwel alle patiënten zijn achteraf zeer tevreden met het resultaat. Complicaties zijn erg zeldzaam. Toch zijn er zoals bij elke ingreep mogelijke bijwerkingen. De oogarts overloopt de mogelijke bijwerkingen graag tijdens de raadpleging.