Wat is medische retina?

Met medische retina worden alle netvliesaandoeningen bedoeld waarvoor over het algemeen geen operatieve ingreep nodig is. Het gaat hier bijvoorbeeld over leeftijdsgebonden macula-degeneratie, netvliesaantasting door suikerziekte, uveïtis (ontsteking binnen in het oog), …

Netvliesaantasting bij diabetes

In België zijn er ongeveer 360.000 mensen met suikerziekte. Zij moeten regelmatig de oogarts raadplegen om aantasting van de ogen tijdig op te sporen en te behandelen. Suikerziekte veroorzaakt veranderingen aan de bloedvaten van het netvlies. Dit kan twee gevolgen hebben: door een zuurstoftekort worden er nieuwe bloedvaatjes gevormd (neovascularisatie) die voor complicaties kunnen zorgen of er kan vocht uit de bloedvaten lekken ter hoogte van de gele vlek (maculair oedeem). Vaak kunnen deze complicaties vroeg opgespoord en behandeld worden, nog voor de patiënt zelf iets opmerkt. Daarom is het belangrijk jaarlijks de ogen te laten nakijken, ook als er nog geen klachten zijn.

Leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD)

LMD is een oogaandoening die het centrale gezichtsvermogen treft door aantasting van de gele vlek (de macula). Het is de meest voorkomende oorzaak van ernstig zichtverlies en functionele blindheid bij 60-plussers. Voor LMD zijn er verschillende risicofactoren; naast de leeftijd geeft ook een familiale voorbeschiktheid en roken een verhoogd risico. Er bestaan twee vormen van maculaire degeneratie. Droge LMD komt het vaakst voor en heeft over het algemeen een traag verloop. Bij natte LMD groeien er nieuwe zwakke bloedvaatjes achter het netvlies die leiden tot bloedingen en soms littekens. Deze vorm heeft vaker ernstig verlies van het zicht tot gevolg, maar gelukkig kan dit behandeld worden door middel van injecties. Hierdoor kan het gezichtsvermogen gestabiliseerd en in sommige gevallen zelfs verbeterd worden. Belangrijk is een goede opvolging en tijdige behandeling.