Wat is een 'lui oog'?

Een ‘lui oog’ of amblyopie is een slecht gezichtsvermogen in één oog (of soms beide ogen). Dit ontstaat doordat een oog zich in de vroege kinderjaren niet optimaal heeft kunnen ontwikkelen. De meest voorkomende oorzaken hiervan zijn niet gecorrigeerde brilafwijkingen of scheelkijken. Omdat amblyopie alleen maar met succes behandeld kan worden gedurende de kinderjaren is het heel belangrijk dat deze afwijking vroeg wordt ontdekt. Om deze reden gebeurt er een onderzoek bij Kind en Gezin op de leeftijd van 1 en 2 jaar dat risicofactoren voor amblyopie opspoort. Vanaf de schoolgaande leeftijd gebeuren er controles van het zicht door het CLB. Bij afwijkingen of twijfel verwijzen zij u door naar de oogarts.

Diagnose van een lui oog stellen

Het is niet altijd gemakkelijk om de diagnose van een lui oog te stellen. Een kind zelf heeft vaak geen last van het feit dat het ene oog beter ziet dan het andere. En als het oog niet scheel kijkt zal ook de omgeving dit niet snel opmerken. Daarom dat de screeningsonderzoeken belangrijk zijn.

Het vaststellen van de gezichtsscherpte bij een kind kan ook soms lastig zijn. Bij jonge kinderen wordt er gekeken of ze kleine voorwerpen volgen en hoe de ogen reageren tijdens het onderzoek. Vanaf kleuterleeftijd worden plaatjes gebruikt en bij oudere kinderen letters of symbolen.

Als er een vermoeden is van een afwijking, dan worden de ogen gedruppeld. Hierdoor verwijden de pupillen wordt de accommodatie (vermogen om te focussen) verhinderd. Zo kan de brilsterkte van de ogen objectief bepaald worden en kan de binnenzijde van het oog nagekeken worden.

Behandeling van een 'lui oog'?

Als het kind bij- of verziend is, wordt normaal gestart met een brilcorrectie. Soms is dit voldoende om het ‘luie oog’ te laten meewerken. Indien dit onvoldoende effect heeft, zal er gestart worden met occlusie. Dit wil zeggen dat het goede oog enkele uren per dag afgedekt wordt zodat het kind gedwongen wordt te kijken met het ‘luie oog’. Een goede opvolging van het zicht is dan van groot belang. Wanneer er sprake is van scheelzien zal de behandeling zich eerst richten op de verbetering van de gezichtsscherpte. Nadien kan een ingreep ter correctie van het scheelzien overwogen worden.