Wat is scheel -en dubbelzien?

Scheelzien of strabisme is een afwijking waarbij de ogen niet op één punt gericht staan. Hierdoor worden met beide ogen verschillende beelden. Scheelzien ontstaat vaak op kinderleeftijd, maar kan ook bij volwassenen optreden.

Symptomen van scheelzien

Je zou zeggen dat het niet recht staan van de ogen het duidelijkst zichtbare symptoom is van scheelzien. Toch is dit niet altijd het geval. Er bestaan ook verborgen vormen van scheelzien: Latent scheelzien. Latent scheelzien komt regelmatig voor en geeft soms oogklachten.

Scheelzien kan meerdere klachten geven. Welke klachten dat zijn, hangt vooral af van de leeftijd waarop het scheelzien is ontstaan. Wanneer scheelzien op jonge leeftijd ontstaat is er zelden sprake van dubbelzien. Het dubbelbeeld wordt in de hersenen onderdrukt waardoor het risico op een lui oog of amblyopie ontstaat.

Wanneer scheelzien op latere leeftijd ontstaat kan men het beeld van het afwijkende oog soms moeilijker onderdrukken en kan er sprake zijn van dubbelzien of in sommige gevallen subtielere klachten zoals hoofd- of oogpijn, dit noemen we asthenope klachten.

Behandeling van scheelzien

Wanneer kinderen door scheelzien een lui oog ontwikkeld hebben, dan moet dit eerst behandeld worden. Dit gebeurt meestal door het goede oog af te plakken.

In sommige gevallen kan scheelzien geheel of gedeeltelijk behandeld worden met een bril. Soms kunnen ook oefeningen of een prisma verbetering geven.

Indien dit alles onvoldoende helpt dan kan het oog geopereerd worden. Dit wordt dan een strabisme-operatie genoemd.

Operatie bij scheelzien

Bij een strabisme-ingreep worden de oogspieren die aan de buitenkant van de oogbol vastzitten verzwakt of versterkt door ze te verplaatsen of in te korten. Dit kan aan één of aan beide ogen gebeuren. De ingreep gebeurt meestal onder algemene verdoving. Na de operatie zullen de ogen rood en soms wat gezwollen en pijnlijk zijn. Bij oogspieroperaties op oudere leeftijd wordt vooraf goed onderzocht in hoeverre er kans bestaat op dubbelzien na de operatie. In sommige gevallen is er na de operatie sprake van dubbelzien, maar meestal is dit van voorbijgaande aard.

Zijn er bijwerkingen?

Vrijwel alle patiënten zijn achteraf tevreden met het resultaat. Complicaties zijn erg zeldzaam. Toch zijn er zoals bij elke ingreep mogelijke bijwerkingen. De oogarts overloopt de mogelijke bijwerkingen graag tijdens de raadpleging.

Wordt de ingreep terugbetaald ?

Ja, de ingreep wordt door het RIZIV vergoed. De correctie van scheelzien is vaak niet louter esthetisch is en geeft vaak zoals hierboven beschreven ook functionele verbetering.